Engels behoort tot Ms. Debby’s favoriete talen en lesgeven is het liefste wat zij doet.

Achtergrond

Ms. Debby is al vanaf jonge leeftijd vaak in aanraking geweest met Engelstaligen (‘native speakers’) die het gewoon leuk vonden om haar Engels te leren. Later heeft zij een heel aantal jaar in o.a. de VS gewoond en lesgegeven waar Engels natuurlijk de voertaal was.

In 2001 keerde zij terug en besloot om de Nederlandse bevoegdheid als docent Engels te behalen. Daarnaast gaf zij in haar woonplaats destijds bijles Engels aan VO-leerlingen, MBO-/HBO-studenten en volwassenen. Dit bleek een groot succes. Allen behaalden hun doelen, of dat nou overgang naar een volgende klas betrof of het halen van examens.

Ervaring

Nadat de benodigde diploma’s behaald waren is Ms. Debby aan de slag gegaan als docent Engels. Ondertussen bleef zij ook 1-op-1 les geven tot op heden, waarbij ze 100% slagingspercentage heeft. Al haar klanten zijn daarbij zowel aantoonbaar als naar eigen zeggen gegroeid in hun zelfvertrouwen om de Engelse taal toe te passen.

Haar jarenlange ervaring in een Engelstalige omgeving, waarin zij ook les heeft gegeven, maakt dat ze in staat is om haar klanten bekend te maken met de culturele verschillen. Vooral professionals hebben hier veel profijt van, want ze leren van haar hoe daarmee om te gaan in hun werk en erbuiten.

Voor een overzicht van o.a. haar CV klik hier.

Opluchting

Tot de zomer van 2018 heeft Ms. Debby als docent Engels voor de klas gestaan, waarvan de laatste vier jaar als gedetacheerde. Als een soort ‘Nanny McPhee’ heeft zij in die tijd een groot aantal klassen weer op de rit geholpen. Dit tot grote opluchting van zowel de scholen die haar inhuurden als van de ouders en de leerlingen zelf. Hierdoor is zij door en door bekend met de methodes en ook met de problemen waar men in het onderwijs tegen aan loopt.

Typerend

Kenmerkend voor Ms. Debby is dat zij in staat is lastige onderwerpen zoals grammatica eenvoudig uit te leggen. Bij menigeen valt het ‘kwartje’ ineens – soms zelfs na jaren. “Oh, dus eigenlijk ìs het helemaal niet zo lastig.” is een vaak gehoorde uitspraak. Veel docenten geven summier uitleg, vaak omdat ze er zelf geen woorden aan kunnen geven. Bij Ms. Debby is dat anders en dat hebben al haar leerlingen ook aangegeven. 

Tevreden

Velen, zowel VO-leerlingen, MBO-, HBO- en WO-studenten als professionals hebben inmiddels hun weg naar haar gevonden, die zonder uitzondering allemaal erg tevreden zijn. Lees hier enkele reviews.