Professionals

Heb je je eigen bedrijf en geregeld te maken met Engelstalige contacten, maar ben je onzeker eronder? Ben je een werknemer bij de overheid of bij een internationaal opererend bedrijf en struikel je over de Engelstalige communicatie? Lees hier hoe Ms. Debby je helpen kan.

De eerste les

Bij binnenkomst word je door Debby in het Nederlands begroet. Met een kopje thee of koffie en wat erbij maken we verder kennis met elkaar. Tijdens deze gratis (kennismakings)les zullen we ook een assessment maken van je niveau. Daarvoor gebruikt Debby een online tool dat het ERK-niveau bepaald gebaseerd op je eigen antwoorden. De resultaten gebruikt ze om een ontwikkelplan voor te stellen om jou naar je gewenste doel te helpen komen. Wanneer je het daarmee eens bent en je besluit om lessen te willen krijgen, krijg je een schriftje en een snelhechter om notities en lesstof in te bewaren.

NB. Als je benieuwd bent naar het volgen van onderwijs op afstand, raden we je aan ook hier even te lezen hoe dat in zijn werk gaat.

Vervolglessen

Als professional krijg je op basis van de assessment een maatwerk programma aangeboden waarbij Debby klant-gestuurd werkt. Spreekvaardigheid is voor de meesten een belangrijk onderdeel, oftewel doeltaal is tijdens de lessen zo veel mogelijk voertaal. In de praktijk komt het erop neer dat iedere les al bij de voordeur begint. Je wordt in het Engels begroet, gevraagd wat je zou willen drinken en of je door wil lopen naar de lesruimte. Eenmaal daar zetten we het gesprek in het Engels voort; in het begin over eenvoudige onderwerpen, gaandeweg zul je – afhankelijk van je wensen – leren vertellen wat je werk inhoudt maar ook hoe je leven eruit ziet. Op deze manier bouw je je eigen woordenschat op en neemt je vertrouwen om onvoorbereid in het Engels te spreken gaandeweg steeds meer toe waardoor je er ook steeds meer plezier in krijgt.

De les gaat na minimaal een kwartier spreek-/gespreksvaardigheid oefenen verder met lesstof die Debby je aanreikt. Dat houdt in dat je aantekeningen krijgt over grammaticale onderwerpen en huiswerk dat erbij hoort naar gelang de noodzaak en jouw eigen wensen daarin. Tevens leer je over zaken als internationaal communiceren; bijvoorbeeld, waar zitten de valkuilen en hoe ga je om met cultuurverschillen? Jouw doelen en de uitslag van de assessment test zijn daarbij leidend.

Tussentijdse assessment / afronding

Na ongeveer 26 lessen en/of aan het einde van je periode bij Debby krijg je dezelfde assessment test weer aangeboden om te zien wat je voortgang is en of er nog extra aandacht voor een bepaalde vaardigheid nodig is.