Een les afzeggen

Het kan natuurlijk wel eens voorkomen dat je een les moeten afzeggen wegens ziekte of een andere dringende reden. Lees hieronder welke voorwaarden voor het afzeggen van een les gelden.

No-show of te laat

Bij een no-show (niet komen zonder afzegging) of als je later dan 15 minuten (zonder bericht) niet op het afgesproken tijdstip op je les bent verschenen, wordt je lesgeld voor dat lesuur 100% in rekening gebracht. Er zal contact met je worden opgenomen en worden bekeken of/wanneer er een andere les kan worden ingepland. Liever heeft Ms. Debby natuurlijk dat je zelf zo snel mogelijk alsnog contact met haar opneemt.

Ziekmelding

Ben je ziek geworden? Dat gebeurt iedereen soms en daar heeft Ms. Debby alle begrip voor. Meestal voel je dit wel al een dag van tevoren aankomen. Je kunt je daarom kosteloos tot 24 uur vooraf aan je les afmelden via e-mail of telefoon.
Meld je je af binnen 24 uur van je les? Dan is Ms. Debby genoodzaakt 50% van je lesgeld in rekening te brengen. Het is dan namelijk niet meer mogelijk is om een andere leerling die plek aan te bieden en daarmee verliest Ms. Debby inkomsten.
Meld je je af binnen 6 uur van je les? Dan wordt jou 75% van het lesgeld in rekening gebracht.

Uitzondering: Overmacht

Heb je binnen 6 uur van je les te maken met een ernstige onvoorziene situatie? Zoals een plotselinge ziekenhuisopname of een sterfgeval van een eerste- of tweedelijns familielid (bijvoorbeeld je vader of opa)? Dat spijt ons erg om te horen!
Laat Ms. Debby zo snel mogelijk weten dat je om die reden niet naar de les kunt komen. Het lesgeld wordt dan niet in rekening gebracht. Kom je echter zonder bericht niet opdagen, dan wordt 50% van het lesgeld in rekening gebracht.