De eerste les

Je wordt bij de voordeur van harte welkom geheten door Ms. Debby. Nadat je je jas hebt opgehangen, wijst ze je de weg naar de lesruimte. Als je gekozen hebt voor online les, dan zie je Ms. Debby op je scherm verschijnen.

Kennismaken

Met een kop thee of koffie en wat lekkers erbij maken we het gezellig en stellen we onszelf even aan elkaar voor, want we willen natuurlijk graag weten wie we voor ons hebben zitten. Ook zal ze je vragen naar de redenen waarom je bijles wil en welke doelen je wil bereiken. Ms. Debby maakt aantekeningen van je voorgeschiedenis op het gebied van Engels als schoolvak of op professioneel vlak.

Je niveau en knelpunten bepalen

Daarna legt Ms. Debby je uit over de diagnostische tools die zij gebruikt om je niveau in te schatten.diagnostische taaltoets Vervolgens ga je onder haar begeleiding de assessment toets doen, zodat duidelijk wordt waar jouw knelpunten zitten.

Ms. Debby legt je uit wat het ERK-schema inhoudt, waar je nu zit en hoe zij je naar het niveau wil helpen waar je hoort te zijn. Dit kan heel specifiek op bepaalde vaardigheden zijn toegespitst of op alle taalvaardigheden.

Lesplan

Als je aan het einde van deze kennismaking en het voorgestelde lesplan besluit dat je graag les wil krijgen van Ms. Debby, dan ontvang je een schriftje en een snelhechter. Je ontvangt per e-mail een kort verslag van onze kennismaking en het voorgestelde lesplan. In die e-mail staat ook hoe je het lesgeld kunt betalen.

Voortgangsdossier

Ms. Debby maakt een dossier aan waarin al je lessen en vorderingen worden bijgehouden, die je altijd mag inzien. Ouders van leerplichtige kinderen hebben ook altijd het recht om het dossier te volgen of om een voortgangsverslag te vragen. Alle informatie die je met Ms. Debby deelt is vertrouwelijk en wordt met niemand gedeeld, tenzij je er schriftelijk toestemming voor geeft.